House of Savoy - Numismatic Auction 22

Display by: GridGridList
Casa Savoia. Amedeo VIII ...
 
Casa Savoia. Amedeo VIII Duca. ...
 

Lot 894

House of Savoy

Amedeo VIII Duca. 1416-1440. Quarto di grosso II tipo (savoiardo), Torino. Mi. - BB


Starting price:
50,00 €
Price realized:
50,00 €
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Felice. 1821-1831. 5 ...
 

Lot 895

House of Savoy

Carlo Felice. 1821-1831. 5 lire 1826 Genova. Ag. - BB


Starting price:
50,00 €
Price realized:
50,00 €
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Felice. 1821-1831. 5 ...
 

Lot 896

House of Savoy

Carlo Felice. 1821-1831. 5 lire 1827 Genova. Ag. - BB


Starting price:
50,00 €
Price realized:
65,00 €
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Felice. 1821-1831. 5 ...
 

Lot 897

House of Savoy

Carlo Felice. 1821-1831. 5 lire 1828 Genova. Ag. - BB


Starting price:
50,00 €
Price realized:
65,00 €
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Felice. 1821-1831. 5 ...
 

Lot 898

House of Savoy

Carlo Felice. 1821-1831. 5 Lire 1830 Torino. Ag. - BB+


Starting price:
70,00 €
Price realized:
70,00 €
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Felice. 1821-1831. 5 ...
 

Lot 899

House of Savoy

Carlo Felice. 1821-1831. 5 centesimi 1826 Torino. Ae. - SPL


Starting price:
60,00 €
Price realized:
-
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Alberto. 1831-1849. 5 ...
 

Lot 900

House of Savoy

Carlo Alberto. 1831-1849. 5 lire 1837 Genova. Ag. - MB


Starting price:
25,00 €
Price realized:
35,00 €
Casa Savoia. Carlo ...
 
Casa Savoia. Carlo Alberto. 1831-1849. 5 ...
 

Lot 901

House of Savoy

Carlo Alberto. 1831-1849. 5 lire 1849 Genova. Ag. - BB


Starting price:
30,00 €
Price realized:
60,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 902

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1849-1861. 50 centesimi 1860 Milano. Ag. - MB


Starting price:
10,00 €
Price realized:
12,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II re eletto. ...
 

Lot 903

House of Savoy

Vittorio Emanuele II re eletto. 1859-1861. 50 centesimi 1859 Bologna. Ag. - qBB


Starting price:
60,00 €
Price realized:
86,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 904

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 lire 1871 Milano. Ag. - BB


Starting price:
15,00 €
Price realized:
19,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 905

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1872 Milano. Ag. - BB+


Starting price:
15,00 €
Price realized:
17,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 906

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1873 Milano. Ag. - BB


Starting price:
15,00 €
Price realized:
17,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 907

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 lire 1876. Ag. - BB+


Starting price:
15,00 €
Price realized:
17,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 908

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 2 lire 1863 Napoli Stemma. Ag. - BB+


Starting price:
15,00 €
Price realized:
17,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 909

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. Lotto di 2 monete da 2 Lire 1863 N Valore e 2 Lire 1863 T Valore. Ag. - qBB


Starting price:
25,00 €
Price realized:
25,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. ...
 

Lot 910

House of Savoy

Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 50 Centesimi 1863 Torino Stemma. Ag. - BB+


Starting price:
10,00 €
Price realized:
55,00 €
Casa Savoia. Umberto I. ...
 
Casa Savoia. Umberto I. 1878-1900. 2 ...
 

Lot 911

House of Savoy

Umberto I. 1878-1900. 2 centesimi 1897. Ae. - qFDC


Starting price:
10,00 €
Price realized:
12,00 €
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 912

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Lotto di 20 pezzi da 5 lire 1927 Aquilino. Ag. - BB


Starting price:
40,00 €
Price realized:
55,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 913

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1928, due rosette. Ag. - SPL+


Starting price:
15,00 €
Price realized:
35,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 914

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1929. Ag - SPL


Starting price:
10,00 €
Price realized:
10,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 915

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1930. Ag. - qFDC


Starting price:
10,00 €
Price realized:
10,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele ...
 

Lot 916

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 Lire 1936 XIV Fecondità. Ag. - qFDC


Starting price:
25,00 €
Price realized:
30,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 917

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila sabauda. Ag. - BB+


Starting price:
20,00 €
Price realized:
35,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 918

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila sabauda. Ag. - BB


Starting price:
20,00 €
Price realized:
30,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 919

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. - BB


Starting price:
20,00 €
Price realized:
30,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele ...
 

Lot 920

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1912 Quadriga veloce. Ag. - SPL


Starting price:
50,00 €
Price realized:
-
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 921

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1914 Quadriga Briosa. Ag. - qSPL


Starting price:
10,00 €
Price realized:
10,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 922

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1915 Quadriga Briosa. Ag. - SPL+


Starting price:
10,00 €
Price realized:
10,00 €
Casa Savoia. Vittorio ...
 
Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. ...
 

Lot 923

House of Savoy

Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Ag. - qFDC


Starting price:
10,00 €
Price realized:
12,00 €