<< Lotto 2 - Mondo Greco. ...   Lotto 4 - Mondo Greco. ... >>

Lotto 3 - Asta Numismatica 26

Mondo Greco. Asia. Persia. Impero ...
Mondo Greco. Asia. Persia. Impero ...
Base d'asta:
30,00 EUR
Offerta corrente:
0,00 EUR


Mondo Greco. Asia. Persia. Impero Achaemenid. Xerxes II to Artaxerxes II. Serdes. 420-375 a.C. Siglos. Ag. Carradice Type IVA; BMC Arabia 175-177; Klein 763; SNG Kayhan 1031; GRPC Lydia S28. Peso gr. 5.08. Diametro mm. 16.50. BB. THIS COIN WILL BE SHIPPED TO ITALY ONLY.

Grading/Stato: BBOfferte

Stato lotto:
Asta chiusa